แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ห้องพัก  + รถรับส่ง + อาหาร + ทัวร์ 

Tel.0-2527-7088-9, 081-9498164, 081-8744525, Fax. 02-5277581

 

Package 1

3DAY 2NIGHT ดำน้ำเกาะเต่านางยวน หรือหมู่เกาะอ่างทอง (อาหารเช้า 2 มื้อ/กลางวัน 2 มื้อ/เย็น2มื้อ)

ราคา 5,800 บาท / คน   ** ราคานี้ไม่รวมค่าขึ้นเกาะอุทยาน ท่านละไม่เกิน 100 บาท/ต่อท่าน **

               เริ่มที่สนามบินสมุย  รถรับส่งไป – กลับ สนามบินสมุยสู่ท่าเรือเกาะพะงัน

               รถบริการรับส่งฟรีจากท่าเรือท้องศาลาถึงโรงแรม

               ห้องพักแบบ  แกรนด์  ฮิลล์  รูม   รวมอาหารเช้า (2ท่าน)

               อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ              

               ทัวร์ดำน้ำ (เรือสปีดโบ๊ท ) เกาะเต่านางยวน หรือ หมู่เกาะอ่างทอง  

 

 

Package 2

3DAY 2NIGHT Full Moon Party Koh Phangan (อาหารเช้า 2 มื้อ/กลางวัน 1 มื้อ/เย็น2มื้อ)

ราคา 5,300 บาท / คน  ** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้างาน Full Moon Party ลูกค้าต้องจ่ายที่หน้างาน คนละ100 บาท / ต่อท่าน **

เริ่มที่สนามบินสมุย  รถรับส่งไป – กลับ สนามบินสมุยสู่ท่าเรือเกาะพะงัน

รถบริการรับส่งฟรีจากท่าเรือท้องศาลาถึงโรงแรม

รถรับส่ง ไป – กลับ งาน Full Moon Party

ห้องพักแบบ  แกรนด์  ฮิลล์  รูม   รวมอาหารเช้า (2ท่าน)

อาหารกลางวัน 1 มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ

 

 

Package 3

3DAY 2NIGHT ดำน้ำและทัวร์รอบเกาะพะงัน (อาหารเช้า 2 มื้อ/กลางวัน2 มื้อ/เย็น2มื้อ)

ราคา 5,300 บาท / คน  ** ราคานี้ไม่รวมค่าขึ้นช้าง เพิ่ม 200 บาท/ท่าน **

เริ่มที่สนามบินสมุย  รถรับส่งไป – กลับ สนามบินสมุยสู่ท่าเรือเกาะพะงัน

รถบริการรับส่งฟรีจากท่าเรือท้องศาลาถึงโรงแรม

ห้องพักแบบ  แกรนด์  ฮิลล์  รูม   รวมอาหารเช้า (2ท่าน)

อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ

ทัวร์นั่งรถชมรอบเกาะพะงัน ไหว้พระที่วัดเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปวิว 360 องศา

เที่ยวน้ำตกธารเสด็จและทัวร์ดำน้ำ (เรือหางยาว) เกาะม้า,หาดขวด

 

 

Package 3DAY 2NIGHT

นอนเกาะพงัน – เที่ยวเกาะสมุย (อาหารเช้า 2 มื้อ/กลางวัน2 มื้อ/เย็น2มื้อ)

ราคา 6,300 บาท / คน  ** ราคานี้ไม่รวมค่าขึ้นช้าง เพิ่ม 200 บาท/ท่าน **

                    เริ่มที่สนามบินสมุย  รถรับส่งไป – กลับ สนามบินสมุยสู่ท่าเรือเกาะพะงัน

รถบริการรับส่งฟรีจากท่าเรือท้องศาลาถึงโรงแรม

ห้องพักแบบ  แกรนด์  ฮิลล์  รูม   รวมอาหารเช้า (2ท่าน)

อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ

ทัวร์เริ่ม 7 โมงเช้า  ทริปเกาะสมุยโดยรถ น้ำตกหน้าเมือง,หินตาหินยาย,วัดพระใหญ่

 

 

WORLD DELIGHT PLUS……..เราใส่ใจทุกรายละเอียด