“ยุโรป 3 ประเทศ รวม 10 วัน”
เบลเยี่ยม-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก             กรุงเทพฯ-ปารีส

วันที่สอง            ปารีส  – ชมเมืองเจ้นท์ (GENT)- บรัสเซล – (L/D)

วันที่สาม              บรัสเซล-ชมพระราชวังหลวงของพระเจ้าโบดวง-ชมอตอมเมี่ยมประติมากรรมรูปมหึมา-จัตุรัสแกรนด์เพลส-เมืองอาคเค่น-เมืองโคโลญจน์  - (B/L/D)

วันที่สี่                   โคโลญจน์-เขตไรน์แลนด์- ล่องแม่น้ำไรน์-แฟรงเฟิร์ต-ชมปราสาทไฮเดนเบิร์ก - (B/L/D)

วันที่ห้า               ไฮเดนเบิร์ก-เมืองสตู๊ดการ์ด-ชม พิพิธภัณฑ์ BENZ- ป่าดำ-ทิติเซ่ - (B/L/D)

วันที่หก                ทิติเซ่-น้ำตกไรน์- บาเซิล เมืองพรมแดน 3 ประเทศ -กรุงเบิร์น - (B/L/D)

วันที่เจ็ด               กรุงเบิร์น–กรินเดอวาล–ยอดเขาจุงฟาวน์–ชมความงามของแอเล็ทเกลชเชอร์-จุดชมวิวสฟิงค์ –ลูเซิร์น - (B/L/D)

วันที่แปด               เที่ยวลูเซิร์น –ชมสะพานไม้โบราณ-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน - (B/L/D)

วันที่เก้า                 ลูเซิร์น-ซูริค-กลับกรุงเทพฯ - (B)

วันที่สิบ                  กรุงเทพฯ