“สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน”
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์ 10 วัน
เดินทางโดยสายการบิน FINNAIR

วันแรก                                  กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน

วันที่สอง                               โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – พระราชวังหลวงอามาเลียนบอร์ก – ชมรูปปั้นทองแดงของเงือกน้อยบนโขดหิน – โรงละครแห่งชาติ - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก  - (L/D)

วันที่สาม                              เที่ยวฝั่งทะเลเหนือ- เขตนอธ์ทซีแลนด์ -ชมปราสาท KRONBORG - ปราสาท FREDERIKSBORG ลงเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS – (B/L/D)

วันที่สี่                                   ถึงออสโล – เขาโฮลเมนคอนเลน - พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                 ออสโล - เมืองริมทะเลสาปวาเนิร์น – สต๊อกโฮล์ม - (B/L/D)

วันที่หก                                สต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์   - เมืองเฮลซิงกิ - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                               เฮลซิงกิ -กรุงอิวาโล -เมืองฮอนนิ่งสแวก – นอร์ธเคป - (B/L/D)

วันที่แปด                              นอร์ธเคป-แฮมเมอร์เฟส- อนุสาวรีย์เมริเดียน  - อิวาโล - (B/L/D)

วันที่เก้า                                อิวาโล-เฮลซิงกิ-ชม โบสถ์หินลูเกียว – กลับกรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่สิบ                                กรุงเทพฯ