ทัวร์ฮ็อกไกโด – ซับโปโร – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – นาริตะ

วันที่สอง                               นาริตะ – ซับโปโร – สวนสัตว์อาซาฮีคาว่า - (L/D)

วันที่สาม                               อาซาฮีคาว่า – โลกน้ำแข็ง ICE PAVILIN – ฟูราโนะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ – อาคารรัฐบาลเก่า – โรงเบียร์ซัปโปโร- (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  ซัปโปโร – โตเกียว – ตึก ROPPONGI – ช้อบปิ้งชินจูกุ  - (B/ L/ D)

วันที่หก                                 วัดอาซ่ากุซะ – ช้อบปิ้งอิออนพลาซ่า – นาริตะ – กรุงเทพฯ - (B)