กรีซ - ตุรกี
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

วันแรก                    กรุงเทพฯ - เอเธนส์

วันที่สอง                 เอเธนส์ (กรีซ) – อาโครโปลีส – วิหารพินพาร์เธนอน -(D)

วันที่สาม                เอเธนส์ –เมืองโครินท์ - เมืองโบราณอีพิดอรัส – เมืองโบราณไมซีเน่ – พระราชวังโบราณไมซีเน่ และพระราชวังประตูสิงห์โต – เมืองนาปเปลียน - เอเธนส์ -  (B/L/D)

วันที่สี่                     ล่องเรือเที่ยว 3 เกาะ ไฮดรา–โพรอส-เอจิน่า - (B/L/D)

วันที่ห้า                   เอเธนส์ – ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน  อิสตันบูล – ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย - ลงเรือ BOSPHORUS CRUISE ล่องช่องแคบบอสฟอรัส - ชมระบำหน้าท้อง BELLY DANCE - (ตุรกี) - (B/L/D)

วันที่หก                  พระราชวังทอปกาปิ –  ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ – แกรนด์บาร์ซ่า - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                 กรุงเทพฯ