“อังกฤษ - สก๊อตแลนด์” รวม 8 วัน
โดยสายการบิน BRITISH AIRWAYS

วันแรก                                  กรุงเทพฯ - ลอนดอน

วันที่สอง                              นครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักร - ผ่านชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม สวนไฮปาร์ค วิหารเวสต์มินเตอร์ โบสถ์เซ็นต์พอล จัตุรัสทราฟลก้า ย่านพิคคาเดลลี่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ตึกรัฐสภา และสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ – หอคอยลอนดอน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ – (B/L/D)

วันที่สาม                              ลอนดอน-เมืองบาธ- ชมโรมันบาธ - เมืองอาเมสบูรี่ นำท่านชมสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) –เมืองสเตรทฟอร์ด - (B/L/D)

วันที่สี่                                   สเตรทฟอร์ด – เมืองหลวงเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล -  (B/L/D)

วันที่ห้า                                 เมืองลิเวอร์พูล –เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – เมืองวินเดอร์เมียร์ – เขตเลคดิสทริค - (B/L/D)

วันที่หก                                เมืองวินเดอร์เมียร์ – เมืองมอฟฟาท -เมืองเอดินเบิร์ก - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                               เมืองเอดินเบิร์ก - อนุสาวรีย์ “เซอร์วอลเตอร์สก๊อต”  -  โบสถ์เซนต์จาย -  ปราสาทเอดินเบิร์ก - ถนนรอยัลไมล์  - กลับกรุงเทพฯ  - (B/L)

วันที่แปด                              กรุงเทพฯ