เยอรมนี–เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ

วันที่สอง                               แฟรงค์เฟิร์ท – สวนพฤกษชาติเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) - ล่องเรือ เซ็นกอร์ - โคโลญจ์ – อัมสเตอร์ดัมต์ – (L/D)

วันที่สาม                               สวนเคอเคนฮอฟ  -ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม – ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม - แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชร และอัญมนี – (B/L/D)

วันที่สี่                                    อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – ชมเมือง – ปารีส – ล่องแม่น้ำแซน - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง –ชมมหาวิหารนอทเทรอดาม -ถนนชองเอลิเช (Champs- Elysees) -  ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่หก                                 ปารีส – รถไฟด่วน TGV - เบิร์น – ชมนาฬิกาไคล์กล็อคเค่น - ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์)  - เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ฟองดูว์พร้อมชมโชว์ - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                อินเทอร์ลาเก้น – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่แปด                               ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – กรุงเทพฯ – (B)

วันที่เก้า                                 กรุงเทพฯ