ไฮไลท์ อิตาลี 8 วัน 
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – โรม

วันที่สอง                               โรม – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้ – (L/D)

วันที่สาม                               ซอเรนโต้ - คาปรี – ถ้ำบลูก๊อตโต้ – ท่าเรือเมืองเนเปิล – กรุงโรม – (B/L/D)

วันที่สี่                                    โรม – ชมเมือง –ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน-โคลอสเซี่ยม - เมืองฟลอเร้นซ์ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  ฟลอเร้นซ์ – ชมมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร่ ประจำเมือง  –ชมจตุรัสซานตาโกรเช่ (Basilica of Santa Croce)  -  ปิซ่า – เวนิซ - (B/L/D)

วันที่หก                                 เวนิซ – ล่องเรือ – หมู่บ้านชิโมเน่ – เมืองสเตรท์ซาร์ - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                สเตรท์ซาร์ – มิลาน – มหาวิหารซานตามาเรีย แม็กจิโอเร่แห่งมิลาน - ชมเมือง – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2  - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพ - (B/L)

วันที่แปด                               กรุงเทพฯ