“ยุโรป 4 ประเทศ รวม 5 วัน”
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน
เดินทางโดยสายการบิน   KLM ROYAL DUCTH AIRLINES

วันแรก               ไคโร-อัมสเตอร์ดัม

วันที่สอง            อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก –เมืองเคอเคนฮอฟ ชมสวนไม้ดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ชม เขื่อนดิน - ชมหมู่บ้านประมงพื้นเมืองที่โวเลนดัม ชมแนวสันเขื่อนด้านในที่กั้นพื้นที่ - ชม กังหันลมสัญลักษณ์ของประเทศ  - (B/L/D)

วันที่สาม           อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซล- ชมพระราชวังหลวงของพระเจ้าโบดวง – ชมประติมากรรมขนาดมหึมา - รูปปั้นหนูน้อยแมนาคินพิส - ลักเซมเบิร์ก-เทียร์ - (B/L/D)

วันที่สี่               เทียร์-ไฮเดนเบิร์ก-ชมปราสาทไฮเดนเบิร์ก ล่องแม่น้ำไรน์-แฟรงเฟิร์ต-กลับกรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่ห้า             กรุงเทพฯ