ภูเก็ต – เกาะพีพี – ล่องอ่าวพังงา
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                          กรุงเทพฯ – พังงา

วันที่สอง                       พังงา – เกาะปันหยี – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เขาตะปู – วัดพระทอง –   แหลมพรหมเทพ - (B/L/D)

วันที่สาม                      ภูเก็ต – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – ดำน้ำชมปะการัง – ภูเก็ตแฟนตาซี- (B/L/D)

วันที่สี่                           ภูเก็ต – เขารัง – วัดฉลอง – เขื่อนรัชชประภา – สุราษฎร์ธานี- (B/L/D)

วันที่ห้า                         กรุงเทพฯ