เชียงราย – เชียงใหม่
 เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                 กรุงเทพฯ – เชียงราย  

วันที่สอง                              วัดพระธาตุดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง–  แม่สาย –ตลาดท่าขี้เหล็ก – สามเหลี่ยมทองคำ- (B/L/D)

วันที่สาม                              เชียงราย - วัดร่องขุ่น – บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน -  เชียงใหม่ -  ชมหมีแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่– ดอยสุเทพ- (B/L/D)

วันที่สี่                                    ดอยอินทนนท์ – บ่อสร้าง สันกำแพง  –  กรุงเทพ ฯ- (B/L/D)
 
วันที่ห้า                               กรุงเทพ ฯ