ทัวร์เกาะช้าง-จันทบุรี-ดำน้ำ-ดูโชว์ปลาโลมา  3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                   กรุงเทพ-เกาะช้างศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง-จุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว-น้ำตกคลองพลู-พายเรือแคนู-ชมหิ่งห้อยริมฝั่งคลอง- (B/L/D)

วันที่สอง               ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ ที่หมู่เกาะรัง- (B/L/D)

วันที่สาม               โอเอซีส ซีเวิร์ล-แหลมสิงห์-กรุงเทพฯ- (B/L)