บริษัท เวิลด์ ดีไลท์ พลัส จำกัด
199 / 14 ซ.ศิริชัย 2 ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000World Delight Plus Co.,Ltd.
199 / 14 Soi Sirichai 2, Bangkok-Nont.Rd., Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000

Tel. / Fax. 0-2527-7088-9, 0-2527-7580-1, 081-4663887
E-mail : worlddelightplus@hotmail.com

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. หยุดทำการ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์

แผนที่