บริษัท เวิลด์ ดีไลท์ พลัส จำกัด

บริษัทจัดนำเที่ยวที่มากด้วยประสบการณ์ ประกอบด้วยบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดนำเที่ยวมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ ของเราได้รับเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง เลขที่ 11/5310 จากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากระยะเวลาที่สั่งสมประสบการณ์มานั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดนำเที่ยวให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐและเอกชน คณะบุคคล ตลอดจนกลุ่มครอบครัวมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก ด้วยมาตรฐานในการจัดนำเที่ยวและความใส่ใจในทุกรายละเอียดการเดินทางของคุณ

ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้จัดบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมาย ดังนี้

 • จัดนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐและเอกชน คณะบุคคล ตลอดจนกลุ่มครอบครัว
 • จัดสัมมนา นำคณะศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ
 • จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม
 • จำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศทุกสายการบิน
 • จำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
 • รับจองโรงแรม ห้องพักภายในประเทศและต่างประเทศ

ไม่ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสองคน หรือหนึ่งในร้อยคน เรามั่นใจว่าเราจัดนำเที่ยว พร้อมทั้งให้บริการคุณในทุกรายละเอียด โดยอาศัยความชำนาญของบุคลากรมืออาชีพ เราพร้อมที่จะตอบสนองในทุกความต้องการของคุณ…

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการบริการจัดนำเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ผ่านบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และมอบความสุข ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของคุณ

หลักการดำเนินงานของบริษัท

 • มอบการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
 • ให้เกียรติและเคารพลูกค้าเสมอ
 • มุ่งใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ
 • จริงใจกับลูกค้าเสมอ
 • ทุกขั้นตอนของการทำงานต้องโปร่งใส

WORLD DELIGHT PLUS...เราใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณ

World Delight Plus Co.,Ltd

We would like to introduce World Delight Plus Company Limited. This experienced Company is run by the personnel who have been professional in arranging the tour for more than 10 years. Our company has already acquired the license no.11/5310 from the Tourism authority of Thailand. With the long experience, our company has been arranging the tour for public and private organizations, personal group tour, and family group, for more than 20 countries throughout the world. With the standard in arranging the tour and attending in every single detail of your trip, we are currently providing the service related to tourism as follows,

 • Arranging the domestic and international tour for public and private organizations, personal group, and family group.
 • Arranging the seminar, bringing the group observing the activities in domestic and international by professional experts.
 • Arranging the Walk Rally Activities for building the group relationship.
 • Selling every domestic and international airlines’ ticket.
 • Selling the domestic and international tour packages.
 • Reserving the domestic and international hotels and accommodations.

No matter whether you are one of the two or one of the hundreds, we feel assured that our company with the professional experts could serve you in every single detail of the trip. We are ready to fulfill your needs.

Vision

To be the best tour guide company, which giving a big emphasis on quality of service through experienced and professional personnel and passing the happiness by taking care of every aspects of your trip

Principles of our operation

 • Take care - take care of the customers.
 • Respect - respecting the customers.
 • Utilize - hire and utilize expert and professional.
 • Sincerity - sincere to the customers.
 • Transparency - the process is transparent.

…WORLD DELIGHT PLUS…WE ATTEND EVERY ASPECTS OF YOUR TRIP